Zekât kimlere verilir?

Categories Kur'an'a Göre DinPosted on

Kur’an, zekât verilecek kimseleri sekiz sınıf olarak sayar (Tevbe 60, krş: Bakara 177).

Bunlar:

1. Yoksullar (fukarâ).

2. Dışarıdan durumu anlaşılamayan gizli yoksullar (mesâkîn).

3. Borç veya yoksulluk yüzünden özgürlüğünü kaybetmiş olanlar (fi’r-rikâb).

4. Zekât toplamak için görevlendirilmiş olanlar (‘âmilî- ne ‘aleyhâ).

5. Kalbi kazanılacak olan gayr-ı müslimler (müellefe-i kulûb).

6. Borç yükü altında ezilenler (ğârimîn).

7. Allah davası uğrunda yapılan harcamalar (fî sebilillah).

8. Mekânsız, sahipsiz ve yolda kalmış yolcular (ibnu’s-sebîl).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir