Hz. Aişe kaç yaşında evlendi?

Categories Geleneksel Din AnlayışıPosted on

Belki de peygamberimiz ve Hz. Aişe ile ilgili yapılmış en çirkin ve uygunsuz yakıştırmalardan biri, güvenilir kabul edilen kaynaklarda peygamberimizin Hz. Aişe ile altı yaşında evlendiği iddiasıdır.

Bu türden rivayetler peygamberimizi itibarsızlaştırmak ve bir anlamda sapkın göstermek için uydurulmuş rivayetlerdir.

Bu rivayet şu şekildedir: “Resulullah, ben altı yaşında iken benimle evlendi. Medine’ye geldik. Beni’l-Haris İbnu’l-Hazrec kabilesine indik. Ben hummaya yakalandım. Saçlarım döküldü, (İyileşince) saçım yine uzadı. Annem Ümmü Ruman, ben arkadaşlarımla salıncakta oynarken, bana geldi, benden ne istediğini bilmeksizin yanına gittim. Elimden tuttu. Evin kapısında beni durdurdu. Evimizde, ensardan bir grup kadın vardı. “Hayırlı, bereketli olsun!”, “Uğurlu mübarek olsun!” diye dualar, tebrikler ettiler. Annem beni onlara teslim etti. Onlar kılık-kıyafetime çeki düzen verdiler. Beni, (kuşluk vakti aniden) Resulullah’ın gelişinden başka bir şey şaşırtmadı. Annem beni O’na teslim etti. O gün ben dokuz yaşında idim.” Buhari, Nikâh 38, 39, 57, 59, 61; Müslim, Nikâh 69, (1422); Ebu Davud, Nikâh 34,

Konu ile ilgili bir diğer rivayet Hz. Aişe’nin peygamberimizin yanındayken çocuk yaşlarda olduğu iftirasını desteklemektedir:

“Resulullah’ın yanında bebeklerle oynardım. Arkadaşlarım (da oynamak için) yanıma gelirlerdi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (eve gelince, utanarak) saklanırlardı. Ama Aleyhissalatu vesselam onları tekrar bana gönderirdi. Beraber oynamaya devam ederdik.” Buhari, Edeb 81; Müslim, Fedailu’s-Sahabe 81, (2440); Ebu Davud, Edeb 62, (4931, 4932).

Söz konusu bu iki rivayetten görüldüğü gibi peygamberimizin bebeklerle oynayan altı yaşlarında bir çocuk ile evlendiği ve dokuz yaşına geldiğinde de onunla gerdeğe girdiği iddia edilerek peygamberimize açıkça iftira atılmıştır. Kur’an’da açık bir şekilde evlilik için tarafların reşit olmalarına vurgu yapılmıştır.

“Yetimleri, nikâha erişecekleri çağa kadar deneyin; şayet kendilerinde bir (rüşd) olgunlaşma gördünüz mü, hemen onlara mallarını verin. Büyüyecekler diye israf ile çarçabuk yemeyin…” (Nisa Suresi 6).

Rüşde ermeden yani doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilecek bir olgunluğa ulaşmadan, nikâha erişme çağına gelinemeyeceği anlaşılmaktadır.

Üstelik ayette, bu kişiler büyüyerek reşit olmadan önce acele ile mallarının israf edilmemesi emredilmiştir.

Dolayısıyla bu olgunluğa gelmemiş biri ile evlenilmesi mümkün değildir.

Buna rağmen birçok konuda Allah’ın ayetlerini hiçe sayarak sapkınlıklarını meşru bir zemine dayandırmak isteyenlerin bunu peygamberimize iftira ederek yapmış olduklarını anlamak zor değildir.

Bu türden rivayetler sebebiyle bazı Müslüman ülkelerde küçük yaştaki kız çocukları ile evlenildiği görülmektedir. İnsanın kanını donduran bu tür eylemlerin sebebi din adına uydurulan hadis rivayetleridir.