İslam nedir? Müslüman nasıl olmalı?

Categories Kur'an'a Göre DinPosted on

İslâm, inanç sisteminin adı, müslim/Müslüman ise, İslâm inanç sistemine bağlı olan kişiye verilen isimdir. Bir başka ifadesiyle müslim/Müslüman, bilinçli bir tercihe dayalı olarak kendini Allah’a teslim eden kişi demektir.

İslâm, “Allah’a kayıtsız şartsız teslim olanların dini” demektir.

İslâm üç kökten türetilir:

  1. Silm: Barış.
  2. Teslimiyet: Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmak.
  3. Selamet: Ebedî kurtuluş.

Bu üçünü birden içeren tarif şöyle yapılabilir: İslâm, dünyada barışı/silmi ve ahirette ebedî kurtuluşu/selameti sağlamak için, Allah’a kayıtsız şartsız teslimiyet yoludur. İslâm, kelimenin tam anlamıyla “barış”; müslim ise, bu barışı içinde yaşayan ve dışında yaşatan bir “barış gönüllü-sü” demektir.

İslâm, hakikati teslim alanların değil, hakikate teslim olanların yoludur.

İslâm, insanlığın değişmez değerlerine verilen ad; insanlığın tüm zamanlardaki ortak doğrularını içinde barındıran yol; Allah katında makbul hayat tarzı (Âl-i İmran 19), Allah’ın razı olduğu dindir (Mâide 3).

İslâm; ahlak, inanç, ibadet ve insan ilişkilerine dair kurallarıyla bütüncül bir sistemin adıdır (Bakara 208). Her mü’min İslâm’ı bütüncül bir hayat tarzı olarak uygulamak durumundadır (Bakara 85)

İslâm, yaratıcıyı insan bilincinin merkezine koyar. İslâm yaratıcıdan insana akıl, irade ve vicdan verdiğini öngören, insanın iyiyi ve kötüyü özgür olarak seçme iradesinin olduğunu kabullenenlerin yoludur.

İslâm, dinlerden bir din değil, tüm peygamberlerin tebliğ ettiği insanlıkla yaşıt ortak değerler ve doğrular dizgesinin adıdır (Hac 78).

İslâm, en geniş anlamıyla, Allah’ın kâinatı yönettiği sistemin adıdır (Fussılet 11). Kâinatta “kaos” değil de “kozmos” hakimse, bu, Kâinattaki muazzam nizam ve sistemin göstergesidir. Kozmostan ve sistemden söz edilen bir yerde, “uyum”dan da söz ediliyor demektir. Kozmik varlıkların uyumu, onların İslâm’ı/teslimiyeti olarak anlaşılır (Rahmân 6).

Müslim, hem kendi iç dünyasında barış ve huzuru, hem de dış dünyasında barış ve huzuru oluşturmak için, bilinçli ve hür iradesiyle kendisini Allah’a teslim eden kişidir.

Müslim, tek Tanrı’ya iman eden ve O’nun emirlerini pazarlıksız uygulayan kişidir.

Müslim olmak, “canının istediğinin” yerine “Allah’ın istediğini” koymak demektir.

Müslim olmak, bir yere gitmek değil kendine gelmektir.

Allah’a kayıtsız şartsız teslim olma yolu olan İslâm’ı hayat tarzı edinen herkes “Müslim/Müslüman” olarak isimlendirilir. Allah, tüm çağlarda kendisine samimi olarak inananları ve buyruklarını yerine getirenleri “müslimîn” diye isimlendirmiştir (Hac 78).

Kişinin Müslüman olması, insanın Allah’a lûtfu değil, bilakis Allah’ın insana lütfudur (Hucurât 17).