Kur’an’da insan kime ve neye davet edilir?

Categories Kur'an'a Göre DinPosted on

“Allah’a davet eden, dürüst ve erdemli davranan ve “Elbette ben kayıtsız şartsız Allah’a teslim olanlardanım” diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?” (Fussılet 33)

“(Onlara) de ki: “Ben, sadece Allah’a kul olmakla ve O’na ortak koşmamakla emrolundum: Yalnız O’na davet ediyorum, zira dönüşüm yalnızca O’nadır.” (Ra’d 36)

“Rabbimiz! Bizi, “Rabbinize iman edin!” diye imana çağı- ran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik!” (Âl-i İmran 193)

“Siz ey iman edenler! O, sizi hayat bahşeden bir (diril) işe çağırdığında, Allah’ın ve Rasulü’nün davetine icabet edin! Zira iyi bilin ki Allah, kişiyle kalbinin (eğilimleri) arasına sürekli müdahale eder; akıbet, O’nun huzurunda toplanacak olmanızdır.” (Enfâl 24)

“Eğer (bu davetten) yüz çevirirlerse, o zaman da de ki: “Ben bu daveti hiçbir ayrım gözetmeden hepinize duyurdum; ne var ki ben tehdit edildiğiniz (Hesap Günü’nün) yakın mı uzak mı olduğunu da bilemem.” (Enbiyâ 109)

Nasıl davet edilir?

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; ve onlara (karşı) öyle bir mücadele yöntemi ortaya koy ki, o en güzeli, en etkilisi olsun! Çünkü senin Rabbin var ya: İşte O, kendi yolundan sapan kimseyi de, doğru yola yöneleni de en iyi bilendir.” (Nahl 125)

“Mademki iyilik de bir olmaz, kötülük de; (o halde) sen tezini en güzel biçimde savun; bak gör o zaman, seninle arasında düşmanlık olan biri bile sanki sımsıcak bir dost kesiliverir.” (Fussılet 33-34)

“Ben, bu (davet) karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmiyorum. Benim ecrimi takdir etmek, sadece âlemlerin Rabbine düşer.” (Şuarâ 109)

“Yoldan çıkan körleri doğru yola getirecek olan da sen değilsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara duyurabilirsin.” (Neml 81)