Allah’a gerçek kul nasıl olunur?

Categories Kur'an'a Göre DinPosted on

İslâm’da insanın Allah’a kulluğu üç anlama gelir:

  1. İnsanın kendi güdülerine kul olmaması: İslâm, insanın kendi ayartıcı benliğine ve içgüdülerine esir olmasına karşıdır. Zira bu, insanın aklını, iradesini ve vicdanını tutsak eder. Kur’an bu durumu, “tutkularını Tanrı edinmek” olarak niteler (Furkan 43). Allah’a kul olmak, tutkusuna kul olmayı reddetmektir.
  2. İnsanın insana kul olmaması: İslâm, insanın insana kul olmasını yasaklamıştır. İnsanı kendine kul edenler de, insana -isterse gönüllü olsun- kul olanlar da Allah katında sorumludur. Bu, insanı hemcinslerinin tasallutundan korumak içindir.
  3. İnsanın dünyalıklara kul olmaması: İslâm, insanın dünyaya, servete, paraya, makama veya herhangi bir şeye kul olmasını da yasaklamıştır. Bu, insanı dünyevileşmekten korumak içindir. Böyle yapan insan, varlık hiyerarşisinde kendisinden daha alt değerde olan şeylere harcanmış sayılır.