Peygamberimiz deve idrarı içilmesini tavsiye etmiş olabilir mi?

Categories Dine Sokulan İlavelerPosted on

Bir hadis rivayetinde peygamberimiz işkenceci ve zalim olarak gösterilir:

“Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan, Resulullah’ın yanına gelip: ‘Ey Allah’ın Resulü! Biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen (çöl) insanlarıyız, (çiftçubukla uğraşan) köylüler değiliz’ dediler. Bu sözleriyle, Medine’nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resulullah, onlara (hazineye ait) develerin ve çobanın (bulunduğu yeri) tavsiye etti. Kendilerine oraya gitmelerini, develerin sütlerinden ve bevillerinden (idrarlarından) içmelerini söyledi. Gittiler, Harra bölgesine varınca, İslam’dan irtidad ettiler. Hz. Peygamber’in çobanını da öldürüp develeri sürdüler. Haber, Hz. Peygamber’e ulaştı. Resulullah, derhal arkadaşlarından takipçi çıkardı (yakalanıp getirildiler). Gözlerinin oyulmasını, ellerinin kesilmesini ve Harra’nın bir kenarına atılmalarını ve o şekilde ölüme terkedilmelerini emretti.” (Buhari)

Bir diğer rivayet de şu şekilde gelmiştir: “Resulullah develerini çalanların (el ve ayaklarını) kestiği, gözlerini de ateşle oyduğu zaman…” (Ebu Davud)

Şayet adamların çobanı öldürmelerinden dolayı bir ceza uygulanacaksa ölümüne neden olan kişi ya da kişilere kısas cezası uygulanır.

Bu şekilde iddia edildiği gibi bir uygulamanın peygamberimize yakıştırılması son derece edep dışıdır.

Görünen o ki bu tip rivayetleri kendi zalimliklerini meşrulaştırmak için uydurmuşlardır. Muhtemelen yapılan zulümlere tepki gösterenlere “Bakın peygamberimizin uygulaması var” demişlerdir. Benzer bir rivayet de şu şekilde gelmiştir: Ureyne kabilesinden bir grup insan Medine’ye gelmişti. Burası sıhhatlerine iyi gelmedi, hastalandılar. Resulullah da onları sadaka develerinin bulunduğu yere gönderdi ve: “Sütlerinden ve bevillerinden (idrarlarından) için!” diye emir buyurdu. Onlar da içtiler ve iyileştiler.”Tirmizi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir