Nasıl Müslüman olunur?

Categories Dinin Kaynağı Nedir?, Kur'an'a Göre DinPosted on

İslâm’da, Allah adına insanı Müslümanlığa kabul etmekle yetkili hiçbir otorite, kilise, kurum ve ruhban sınıfı yoktur. İslâm’a giriş, insan ile Allah arasında aracısız ve vekilsiz gerçekleşen bir sözleşmedir. İslâm’a girmek için insanın, özgür iradesiyle Allah’a teslim olma yolunu seçmesi yeterlidir.

İslâm kapısından giriş iki şahadet ile gerçekleşir: Eşhedu en lâ ilâhe illallah ve eşhedu enne muhammeden abduhu ve rasuluhu “Ben tanıklık ederim ki: Allah’tan başka Tanrı’lığa layık hiçbir varlık yoktur ve yine tanıklık ederim ki Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.”

Tanıklık (şahadet) İslâm’ın temel kavramlarından biridir. Allah, kendi birliğine kendisi tanıktır (Âl-i İmran 18). Buna rağmen insanın da kendisine tanık olmasını istemiştir. Bunun amacı, insanı onurlandırmak, kendi katında değerli olduğunu ona hissettirmektir.

Bu iki şahadetten birincisi; mutlak ve sonsuz yaratıcı olan Allah’ın varlığına, birliğine, eşsizliğine ve yaratılan hiçbir şeye benzemediğine iman etmeyi temsil eder. İkincisi; Hz. Muhammed de dâhil tüm peygamberlerin, hem beşeri tabiata sahip birer insan, hem de Allah’tan mesaj alan birer elçi olduğuna iman etmeyi temsil eder. Bu iki şahadetle, İslâm sitesinin kapısından giren insanın mü’mince bir hayatı nasıl sürdüreceğine, iki unsur rehberlik yapar:

  1. Kur’an’ın teoriye dair yaşayan rehberliği.
  2. Hz. Muhammed’in pratiğe dair yaşanagelen rehberliği.

Bu iki unsur esasında birbirine paralel iki kaynak değildir. Zira sonradan “sünnet,” adı verilen Hz. Muhammed’in pratik örnekliği, onun Kur’an’dan öğrendikleridir. Bu açıdan “sünnet”, Kur’an’ın ortağı değil, Kur’an’ın uygulamasıdır. Dolayısıyla Kur’an dinin tartışmasız tek kaynağıdır.

Şahadetin İslâm cemaatinin önünde yapılması âdeti, bir “İslâm’a giriş” töreni değildir. Sadece yeni şahadet getiren kişinin Müslüman olduğunu, diğer insanlara ve mü’minlere duyurma arzusunun bir ürünüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir