Categories TarikatlarPosted on

Tassavvuf’un kaynakları

“Tasavvuf ” adının kökeni, nereden türediği, tarifi, doğuşu ve gelişmesi, ilk defa “sûfî” adıyla kimin anıldığı, konularında i...
Categories TarikatlarPosted on

Şeyhine tam teslim olmak

Tarikatların en önemli kurallarından biri; müridin kendisini şeyhine, “ölünün kendini ölü yıkayıcısına bıraktığı gibi” teslim et...
Categories TarikatlarPosted on

Birilerini vesile/aracı kılmak

Cehalet, yani bilgi yoksunluğu, özel anlamda Kur’ân’ın kelimelerinin, kavramlarının manasının yanlış bilinmesi, tevhid inancında büyü...
Categories TarikatlarPosted on

Ahiret gününde şeyhler

“Efendi” edinilen kişiler, kıyamet koptuğunda ve hesap günü kimseyi kurtaramayacak. O gün “efendi” edinilen kişi de dâhil herkes ke...
Categories TarikatlarPosted on

Tarikatların dönüşümü

Peygamberimizin tek mürşit olduğu, dini konularda tartışılmaz tek otorite olduğu dönemde İslam’ın tek kurumu cami idi. İbadetler, eği...