Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Vahyi Allah açıklar

Allah dini konularda bazı şeylerin açıklamasını yapıp bazı şeylerin açıklamasını başkalarına bırakmaz. Din Allah’ın dini ise o din ...
Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Dinin kaynağı nedir?

Dini bir konu ile ilgili açıklama yaparken ya da bir soruya cevap verirken hangi kaynağa başvurulacağı yani izlememiz gereken yolun ne olduğu s...
Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Dinin amacı nedir?

Dinin amacı, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu temin için insanı Tanrı’yla, kendisiyle, diğer insanlarla ve tabiatla tanışık ve barış...