Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Amelsiz iman olur mu?

İnsanın mazi ve istikbalini kapsayan genel tarihi, ancak içinde yaşadığı hâli kapsayan özel tarihiyle anlam kazanır. İnsanın içinde bulun...