İslâm’da ailenin yeri nedir?

Categories Dinin Kaynağı Nedir?, Genel, Kur'an'a Göre DinPosted on

 

İslâm’da bir insan topluluğun saadeti için şu üç unsurun amacına uygun inşası şarttır:

  1. Şahsiyetin inşası.
  2. Ailenin inşası.
  3. Toplumun inşası.

Aile, etimolojik olarak, “Birini çekince diğeri ayakta kalamayan birden fazla unsur” anlamına gelir.

Vahye göre aile geometrisi, birbirine paralel iki düzlemden değil, birbirine yaslanan iki düzlemden oluşur.

Aile; şahsiyetin içinde yetiştiği ana rahmi, toplumsal bünyeyi oluşturan hücredir.

Kur’an’ın bakış açısına göre erkek ve kadın, biri olmadan diğeri tam olmayan iki yarımdır. Bu bütün, ancak iki yarı bir araya gelince tamamlanabilir. Bu iki yarım birbirinin yerini tutmaz.

Kur’an, aileyi oluşturan iki temel unsur olan erkek ve kadının her ikisini birden zevc kelimesiyle tanımlar. Zevc “eş/çift” demektir. Tıpkı bir ayakkabı çiftinin iki eşi gibi… Eş, ama eşit değil. Ayakkabıyı ters giymek, ayağa da ayakkabıya da kötülüktür.

Kur’an, aileyi oluşturan her erkek ve kadını “sorumlu davranmaya” çağırır: “Ey insanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, yine aynı canlıdan da eşini var eden ve her ikisinden de birçok erkek ve kadın üreten Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun!” (Nisâ 1)

Kur’an erkek ve kadının birbirinin “zıddı” (ezdâd) değil “eşi” (ezvâc) olduğunu vurguladığı ayetinde, insanlığın niçin iki cins halinde yaratıldığı sorusunu; “birbiriyle teskin olsun ve sükûnet bulsun için’’ diye cevaplar.Bu amacın gerçekleşmesi, eşler arasındaki ‘‘sevgi ve merhamete” (Rûm 21) bağlıdır.

Kur’an; aile reisini, ailesini, sonu cehenneme açılan bir yola girmekten sakındırmak için çaba sarf etmekle görevlendirir: “Siz ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan tarifsiz bir ateşten koruyunuz!” (Tahrîm 6)

Kur’an, iki aileyi insanlığa örnek gösterir (Âl-i İmran 33):

  1. İbrahim ailesi: İbrahim ve eşleri Sare ve Hacer, çocukları İsmail ve İshak’tan ve yeğen Lut’tan oluşan bir ailedir. Bunların hepsi de imanları sınanmış örnek şahsiyetlerdir. Hepsi de sınavlarını başarıyla vermişlerdir (Sâffât 113).
  2. İmran ailesi: İmran, eşi Hanne, çocuk Meryem ve onun oğlu İsa’dan oluşan bir ailedir. Bu örneğe Zekeriyya, eşi Elizabeth, oğul Yahya da dâhildir (Âl-i İmran 55).

Kur’an, iman edenlerin tamamını büyük bir aile olarak görür. Dahası insanlığın tamamını bir aile olarak görür ve dört yerde bütün bir insanlığa “Ey âdemoğulları!” diye seslenir. Bununla insanlığı kula kul olmamak ve yalnız Allah’a kul olmak ortak paydasında kardeş kılmak ister.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir