İman artar mı?

Categories GenelPosted on

Kelâm tarihinde bir tartışma da “İman artar mı, eksilir mi?” sorusu çevresinde yapılmıştır. Pezdevi bu soruya “Ehli Sünnet’e göre iman artmaz ve eksilmez” diye cevap verirken; İmam Şafii, Eş’ari, Gazali, Buhari, Müslim, tüm muhaddisler ve daha birçokları “İman artar ve eksilir” biçiminde cevap vermektedirler.

Bu konuda “Kur’an ne diyor?” diye merak edip bakılacak olursa karşımıza şu ayetler çıkar:

 “Ve bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı.” (Ahzab 22) “Ne zaman bir sure indirilse (münafıklar) arasından kimileri ‘bu hanginizin imanını artırdı?’ der. Oysa ki (Kur’an) inananların imanını artırmıştır.” (Tevbe 124)

“Halk kendilerine, ‘insanlar size karşı ordu toplamışlar onlardan korkun!’ deyince bu onların imanlarını artırdı.” (Âl-i İmran 173)

“Allah onların hidayetini artırmış ve onlara takvalarını vermiştir.” (Muhammed 17) “Mü’minler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır” (Enfâl 2)

 “Kitap verilmiş olanlar iyice inansın, iman edenlerin imanını artırsın” (Müddessir 31)

Bu Kur’anî örnekler uzayıp gidiyor. Gariptir ki Kur’an “İman artar mı, artmaz mı?” bahsinde bunca net ve açık cevap verirken konu Kelâm tarihinde hararetle tartışılıyor ve bunca ayet de “artmaz ve eksilmez” diyenler tarafından olmadık te’vil ve tefsirlere kurban gidiyor… Bu örnek dahi kelâmî tartışmalarda Kur’an’a ne kadar müracaat edildiğini göstermiyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir