Allah yolunda gayret göstermek

Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Bizim çok büyük rahmet sahibi bir Rabbimiz, çok muazzam bir dinimiz ve bu dinimizi en güzel şekilde uygulayarak bize örnek olmuş muazzez bir peygamberimiz var.

Nedir bu küslük, uzaklık, ilgisizlik ve umursamazlık?

Allah’tan daha fazla sevilmeye, razı edilmeye layık kim var hayatta?

Kim var Allah’tan daha fazla güvenip dayanılacak? Emin olunacak?

Allah, insanların hak etmediği kadar rahmet sahibidir.

İnsan ise Rabb’inin rahmeti karşısında alabildiğine nankör ve kibirlidir.

Bazen kötü örneklere bakarak mesela dinde baskı ve zorlama yapmaya çalışan, yanlış dini anlayışını insanlara dayatan ya da din üzerinden dünyevi çıkar sağlayan kişilerden hareketle Allah’tan ve dinden uzaklaşıyoruz. Allah hepimizin Rabb’i!

Başkasına kızıp Allah’tan ve dinden uzaklaşmak niye?

Böyle durumlarda aksine daha da fazla yaklaşmamız gerekir Allah’a ve dine. En doğru şekilde öğrenmemiz ve en güzel şekilde yaşamamız gerekir dinimizi. Örnek bir inanan olmamız ve kötü niyetli kişilere inancımızı bozma fırsatını vermememiz gerekir.

Başkasının suçunu Allah’a ve dine yüklemek kişinin kendisine yapabileceği en büyük kötülüktür.

Rabb’i ile bağını güçlü kılmak isteyen, Rabb’inin ipine sımsıkı sarılmalıdır. Allah’ın yeryüzündeki ipi Kuran’dır.

İnsan her an Rabb’ine muhtaçtır. O’nu hoşnut etmek için çabalamalıdır.

O’na yakın olmalıdır. Çünkü Rabbimiz bize, şahdamarımızdan daha yakındır.

Allah kalpleri kuşatan, kişi ile kalbi arasına girendir. Allah kuluna o kadar yakındır.

Allah’tan daha önemli bir şey yoktur hayatta. Dolayısıyla buyruklarını önemsemekten, öncelemekten daha önemli bir şey de yoktur.

Bunca Kur’an ayeti dikkatlerimizi dünya hayatının geçiciliğine ve ölüm gerçeğine çekiyorken buna karşı aldırmazlık içinde olmanın bize ne yararı olabilir ki?

Kuran, “Yaklaştı insanlara hesapları! Ama onlar hâlâ gaflet içinde yüz çeviriyorlar” (Enbiya Suresi 1) diye söylüyorken bize, bu aldırmazlık ve umursamazlık niye?

Hem dünyamızı hem de ahiretimizi düşünüyorsak eğer Allah’a yakın olmamız gerekir. Eşsiz kelam ilahi beyan Kuran, kurtuluşa erişebilmemizin yolunun Allah’a yakın olmaktan geçtiğini bildirir: “Ey iman edenler! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, O’na yaklaşma çabası içinde bulunun ve Allah yolunda gayret gösterin ki (gerçek) kurtuluşa/mutluluğa erişebilesiniz.” (Maide Suresi 35)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir