• Kategori yok
Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Vahyi Allah açıklar

Allah dini konularda bazı şeylerin açıklamasını yapıp bazı şeylerin açıklamasını başkalarına bırakmaz. Din Allah’ın dini ise o din ...
Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Dinin kaynağı nedir?

Dini bir konu ile ilgili açıklama yaparken ya da bir soruya cevap verirken hangi kaynağa başvurulacağı yani izlememiz gereken yolun ne olduğu s...
Categories Dinin Kaynağı Nedir?Posted on

Dinin amacı nedir?

Dinin amacı, insanın dünya ve ahiret mutluluğunu temin için insanı Tanrı’yla, kendisiyle, diğer insanlarla ve tabiatla tanışık ve barış...
  • Kategori yok
Categories Dine Sokulan İlavelerPosted on

Akıl mı, Nakil mi?

Derlenip kitaplaştırılan rivayetler karşısında doğru tavrın ne olması gerektiğine ilişkin Mutezile ve başını Ebu Hanife’nin çektiği ...
Categories Dine Sokulan İlavelerPosted on

Sol elle yemek meselesi

Hadis: “Sol elinizle yemeyiniz, içmeyiniz. Çünkü Şeytan sol eliyle yer, içer.” Hanbeli 2/8,33 Bazı gelenekçi dini grupların kursları...
  • Kategori yok
Categories MezheplerPosted on

Mezhepler ayrılık getirir

Kuran’da dinimize “İslam” adı verilip, hiziplere ayrılmamız yerilirken; kendimize Hanefi, Maliki gibi isimler vermeyi, bu mezheplerin ayrı ...
Categories MezheplerPosted on

Mezhepsiz din olmaz mı?

Öyle bir din düşünün ki kutsal kitabı “hep birlikte Allah’ın ipine yapışın”, “fırkalara bölünüp parçalanmayın”, “Allah’...
1
Categories MezheplerPosted on

Mezheplerin kısa özeti nedir?

Bir kere Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğu göz ardı edilip hadisler dinin kaynağı kabul edilince, birçok mezhebin ortaya çıkması da kaç...
  • Kategori yok
Categories TarikatlarPosted on

Ahiret gününde şeyhler

“Efendi” edinilen kişiler, kıyamet koptuğunda ve hesap günü kimseyi kurtaramayacak. O gün “efendi” edinilen kişi de dâhil herkes ke...
Categories TarikatlarPosted on

Tarikatların dönüşümü

Peygamberimizin tek mürşit olduğu, dini konularda tartışılmaz tek otorite olduğu dönemde İslam’ın tek kurumu cami idi. İbadetler, eği...
  • Kategori yok
  • Kategori yok
Categories Sünnet KavramıPosted on

Sünnet örf/adet midir?

Bir yazar, bu konudaki hatalı yaklaşımları şöyle eleştirmektedir: “Sünneti adettir bu. Oturarak yemişsin, Ebu Lehep de oturarak yer. Ara...